eAlchimie - programări consultaţii:
• tel 0742-332035
Formular de contact
blog


eAlchimie | ALCHIMIE - Transformare, Transfigurare, Transmutare

Transformând mintea, viziunea asupra vieţii, înţelegerea, ajungem la posibilitatea de a vedea utilul în lucruri foarte simple şi la îndemână. Cunoaşterea de sine, aduce încredere în sine, aprecierea de sine, şi ordinea care ne scoate din haosul unor acţiuni discontinue. Privind sincer şi simplu dispare orice mister complicat.
 


ALCHIMIEeAlchimie - Oferta Intervenţie Alchimie - Trecere de la o stare la alta, de la elemente simple fără valoare la valori extraordinare, prin diverse metode.

Realizarea unei soluţii regenerative, care revitalizează continuu.

Metaforic mitul şi legenda folosesc pentru exemplificare „transformarea oricarui metal în aur” şi obţinerea „elixirului tinereţii”.

Ieşind din figuri de stil şi alegorii putem generaliza acestea, aplicându-le în viaţa umană cotidiană prin: trecerea de la momente fără valoare ale existenţei la cele în care am vrea ca timpul să se oprească în loc, descoperind de fapt valoarea reală a clipei pe care o trăim şi în defintiv a întregii vieţi. Realizăm prin aceasta fericirea de a trăi, în care este de fapt elixirul vitalităţii, entuziasmului de a fi... noi înşine.

Transformând mintea, viziunea asupra vieţii, înţelegerea, ajungem la posibilitatea de a vedea utilul în lucruri foarte simple şi la îndemână, de a trece progresiv de la teamă - la încredere sau curaj, de la nemulţumire - la încântare, de la seriozitate - la joc, de la apatie - la iniţiativa, de la neajunsuri - la îndestulare, de la singurătate - la prietenie.

Simplu spus există posibilitatea de trecere de la o polaritate a unei situaţii la cealaltă, eliminând chiar efortul, alergătura, lupta sau rezistenţa pe care o opunem unor situaţii generalizate, descurajante, anoste, triste, impresionaţi de cantitatea acestora.

Astfel poate fi de ajuns a ne muta privirea dezolată dinspre viziunea comună socială, şi focalizarea atenţiei pe „visul personal” pe viziunea noastra asupra vieţii, înlocuind obiectivele comune cu cele personale, acordându-le încredere şi participare.

Prima etapa a acestui proces evolutiv firesc se referă la a vedea culoarea specifică a lucrurilor, situaţiilor, fiinţelor, natura lor calitativă sau nuanţele lor. Metaforic spus se numeşte a vedea lumina evenimentelor sau din lucruri, proces numit „iluminare”. Dincolo de legende mistice, e un proces la îndemâna oricui, care elimină viziunea monocromă asupra lumii în alb şi negru, bine şi rău, frumos şi urât, descoperind normalitatea, natura lucrurilor şi firescul evoluţiei lor, „sensul vieţii”.

Al doilea proces este detaşarea de toate concepţiile şi opiniile publice, debarasarea de toate mentalităţile asimilate gratuit, proces numit simplu „eliberare”. Misticismul a creat o aură de neatins acestor lucruri fireşti, şi falsa opinie că „lumea” permanent ar trebui să confirme şi să încurajeze orice pas şi atitudine a ta. Eliberarea se referă şi la acest gen de aprobare continuă a ceea ce suntem şi vrem să fim noi înşine.

A treiea etapă se referă la cunoaşterea de sine, la trezirea din haosul lumii prin:

ASTROLOGIE – etape repetitive ale unor procese de dezvoltare previzibile, care se desfaşoară în paralel, sau în simetrie cu ciclurile de evoluţie planetare, universale. Interdependenţa acestor procese, aşanumitele influenţe, au la bază holistica, rezonanţa şi simetria. Aceste procese deşi eterne, abia acum sunt confirmare de fizica quantică.

Etapele evoluţiei generale şi individuale, „influenţele” se desfaşoară la nivelul sentimentelor, sugestiilor, imaginaţiei, şi pasiunii pentru anumite subiecte la nivelul minţii. Numim simţ interior imboldul de a alege prin noi înşine anumite direcţii în existenţă, şi influenţa exterioară, generală - alegerile şi interpretările propuse de ceilalţi.

Prin ASTROLOGIE se ajunge la o viziune desfaşurată a sumei de calităţi necesare unei fiinţe umane. Privirea punct cu punct a fiecărei calităţi şi nivelul ei de desfăşurare sau de eficienţă, aduce prin simpla recunoaştre, îmbunătăţirea, progresarea, evoluţia la urmatorul nivel.

Cunoaşterea de sine, aduce încredere în sine, aprecierea de sine, şi ordinea care ne scoate din haosul unor acţiuni discontinue. Acest proces se mai numeşte şi „trezire” sau „a doua naştere”. Treziţi sau conştienţi devenim responsabili şi atenţi punct cu punct la etapele procesului firesc de evoluţie atunci când este timpul precis pentru fiecare din calităţile noastre şi a rezultatelor lor.

Aceste rezultate, progresează o data cu noi de la haos, necunoaştere şi teamă, la cunoaşterea ordonată, încredere şi entuziasm. Tot astfel de la izolare - la comunicare, de la singurătate la prietenie, de la anonimat la valoarea de sine...convertibilă în bunăstare – bunădispoziţie.

Astfel obţinem plăcerea de a trăi, dar mai ales normalitatea ei, atingem puterea care este în fiecare din noi, descoperind MULŢUMIREA NECONDIŢIONATĂ, de fapt Iubirea Necondiţionată... şi de aici „elixirul vieţii” depline... îndelungate... tinere.

Privind sincer şi simplu dispare orice mister complicat. Dispare destinul fast sau nefast, înţeles sau neînţeles de fapt. La fel se întâmplă cu interpretarea unor previziuni rele sau bune, sau caractere asemenea... revenind la normalitate, natural, firesc.